Home > 通知 > 募集"越南語醫療口譯講座"的參加者!
Tuyễn mộngười tham gia"Lớpđào tạo thông dịch y khoa tiếng Việt"

募集"越南語醫療口譯講座"的參加者!
Tuyễn mộngười tham gia"Lớpđào tạo thông dịch y khoa tiếng Việt"

多種語言支援中心神奈川在募集越南語的醫療口譯講座的參加者。參加費免費。請想學習的醫療口譯的一定參加。
也對和自己的家族以及朋友一起去醫院時候的口譯的練習有用。
口譯實際演習把孕婦體檢或者預防接種換成主題。
請一定也和2日參加。

<內容>

●第1次2018年3月14日星期三神奈川縣民中心裡面的會議室

從10:30到13:00
 口譯技術講授,口譯實際演習(角色扮演)
 講師:岩元質子(MIC神奈川醫療口譯)
從14:00到14:30
 口譯實際自主練習
從14:30到16:00
 醫療口譯須知,醫療基礎知識講師:澤田貴志(港口城市診療所所長)

●第2次2018年3月21日(星期三·節假日)神奈川縣民中心15樓共用研修室

從10:00到12:00
 日本的醫療制度概要,反人支援講師:鶴田光子(鐮倉rihabirite)
shon聖特利莎醫院社會工作者)
從13:00到15:00
 口譯實際演習(角色扮演)
 講師:岩元質子(MIC神奈川醫療口譯)

<應聘方法>

用電子郵件或者傳真,寫姓名,電話號碼,請向MIC神奈川秘書處申請。作為"越南語醫療口譯講座"要題目。

<截止申請>

2018年3月7日星期三

<申請、咨詢處>

MIC神奈川秘書處
 電話:045-314-3368
 傳真:045-342-7918
 郵件:mickanagawa★network.email.ne.jp
(在送郵件的時候,請把★改變成@)Trung tâm hỗtrợđa ngôn ngữKanagawađang Tuyễn mộngười tham dựvềLớpđào tạo thông dịch y khoa tiếng Việt. Phítham dỰmiễn phí. Nếu vịnào cóquan tâm muốn học lớp thông dịch y khoa. Xin mờiđến tham dự.
Sẽcóhữuích cho việc luyện tập thông dịch khiđến bệnh viện cùng với giađình hoặc bạn bècủa mình.
Bài tập thực hành thông dịch gồm các chủđềnhưkhám sức khoẻphụnữmang thai vàphòng ngừa tiêm chủng.
Yêu cầu phải tham dựcảhai ngày(Hai lần).)

<Nội dung>

●Lần thứnhất(Thứtư)ngày 14 tháng 3 năm 2018
Tại Kanagawa kenmin senta Phòng hợp chưa q/định

10:30đến 13:00 Lớp học kỷthuật thông dịch,diễn giải thực hành thông dịch(đóng kịch)
Giáo viên: Iwamoto yoko(Thông dịch y khoa MIC Kanagawa)
14:00đến 14:30 TỰmình thực hành kỷnăng thông dịch
14:30đến 16:00 Thông hiểu vềthông dịch y khoa,Kiến thức cản bản vềy khoa.
Giảng viên: Sawada Takashi(Sởtrưởng phòng y tếMinatomachi)

●Lần thứhai(Thứtư、ngày lễ)ngày 21 tháng 3 năm 2018
Tại Kanagawa kenmin senta Lầu 15 Phòng học chung

10:00đến 12:00 Tóm lược vềchếđộy khoa Nhật bản,hổtrợcho mọi người.
Giáo viên: Tsuruda Mitsuko(Nhân viên xãhội của Bệnh viên Kamakura rihabiritation Sei terejia)
13:00đến 15:00 diễn giải thực hành thông dịch(đóng kịch)
Giáo viên: Iwamoto yoko(Thông dịch y khoa MIC Kanagawa)

<Phương pháp Tuyễn mộ>

Xin vui lòng ghi tên họvàsốđiện thoại của bạn qua email hoặc fax,vànộpđơn cho văn phòng MIC Kanagawa. Chủđềghi là“Lớpđào tạo thông dịch Y khoa tiếng Việt“。

<Hạn chót nộpđơn>

(Thứtư)ngày 7 tháng 3 năm 2018

Đơn xin、hỏi: Văn phòng MIC Kanagawa
Sốđiện thoại: 045-314-3368 Fax: 045-342-7918
Địa chỉemail: mickanagawa★network.email.ne.jp
★→@
其他的推薦信息news
2018/09/07 人才培訓 國際·咖啡廳(第3次、特別編)10/13召開!募集參加者"神奈川裡面的印度支那難民"(老撾文化中心,越南寺廟的現場作業)
2018/08/24 共通信息 從一般社團法人橫濱市醫生協會領受捐獻了。謝謝支援。
2018/08/10 共通信息 發行了2017年度的年度報告。理解能要本財團的活動總體。一定請看。
2018/08/09 多文化共生 製作了外國人居民育兒支援小冊子
2018/08/06 多文化共生 體驗,學!給多種語言工作人員的日語講座
2018/07/06 多文化共生 和災害時候外國人支援進修2018"學習向熊本地震的災害時的外國人支援,"募集參加者!
2018/06/26 多文化共生 給"外國人監護人的預防接種的書簽"結束了網絡上的刊登以及分發。
2018/06/22 人才培訓 國際·咖啡廳(第2次)7/22召開!"菲律賓的甜點暈暈的建設!"通過~餐知道菲律賓吧的~
2018/06/14 40周年 刊登了"40年noayumi"第10次文章
2018/05/29 學術文化交流 為演講會咖啡廳·全體[第3次]"光合作用拴在一起的人類的未來~下一代能源開發和在地球以外的生命探查~"[第4次]"是全體社會,并且連續接受在外國連接起來的兒童們"募集參加者!
2018/05/15 人才培訓 國際·咖啡廳(第1次)6/2召開!"外國工作的話什麼樣的事情"高中生的募集參加者
2018/04/25 國際、非政府組織 在2018年度募集神奈川市民時候合作基金的補助事業。(5/1-5/31)
2018/04/17 共通信息 從合作社你co-op領受捐獻了。謝謝支援。
2018/03/23 多文化共生 銷售給外國人居民的育兒圖表&DVD安排。(100套有限銷售)
2018/03/16 人才培訓 支援神奈川縣內的高中的國際教育。募集~計劃諮商、講師派遣的實施學校的~
2018/03/08 共通信息 從神奈川縣高中教職員工會領受捐獻了。謝謝支援。
2018/03/08 共通信息 從日本工會總聯合會神奈川縣聯合會(聯合神奈川)領受捐獻了。謝謝支援。
2018/02/22 共通信息 從在日本的本大韓民國市民團神奈川縣地方本部領受捐獻了。謝謝支援。
2018/02/22 多文化共生 更新為了"轉告信息向交流~外國人用簡單的日語淺顯易懂地"
2018/02/16 多種語言支援中心 募集"越南語醫療口譯講座"的參加者!
Tuyễn mộngười tham gia"Lớpđào tạo thông dịch y khoa tiếng Việt"
PAGETOP
Copyright © Kanagawa International Foundation. All rights reserved.