Home > 通知 > 多種語言支援中心(多種語言導航器)的年末年初的營業時間

多種語言支援中心(多種語言導航器)的年末年初的營業時間

2018年12月28日星期五是2018年的最後一天。
電話和來所一起受理到下午4點。
新年從2019年1月4日星期五上午9點起是。
以上通知。
http://www.kifjp.org/kmlc

●English
The last day of the service within the year is 28th of December.
The reception will be until 4pm for both calls and visits.
We will open on 4th of January at 9 am.
http://www.kifjp.org/kmlc/eng

●中文
年底最皇後性的上班日期期為2018年齡12月28日。
電話和睦下一個訪性的受理時間均為預先午4分為止。
新年性的營業開始日期為2019年齡1月4日。
http://www.kifjp.org/kmlc/chi

●Tagalog
Ang huling konsultasyon para sa taon ay Disyembre 28, 2018.
Ang pagdalaw at pagtawag sa araw na ito ay hanggang alas-4 ng hapon (4pm).
Araw ng pagbubukas ng tanggapan sa bagong taon ay mula sa Enero 4, 2019 alas-9 ng umaga.
http://www.kifjp.org/kmlc/tag

●Tiếng việt
Ngày làm việc cuối cùng trong năm làngày 28 tháng 12 năm 2018
Nhận tưvấn bằngđiện thoại hoặc trực tiếp tại quầyđến 4h chiều của ngày này.
Vào năm mới,bắtđầu làm việc lại từ9h sáng ngày 4 tháng 1 năm 2019。

http://www.kifjp.org/kmlc/vie

●Español
Elúltimo día de servicio de este año es el 28 de diciembre.
Recibimos llamadas y visitas hasta las 4 de la tarde.
Abrimos el 4 de enero desde las 9 de la mañana.
http://www.kifjp.org/kmlc/esp
其他的推薦信息news
2019/01/18 共通信息 matsuda國際化推進論壇舉行"2020年代的世界和MASUDA"。
2019/01/17 多文化共生 給以保育師為目標的年輕人的獎學金(shogakukin)"神遊協、神福協奨學金"的招募<申請期之間的:從2019年2月12日到3月6日>
2019/01/15 人才培訓 國際·咖啡廳(第4次)2/17召開!募集參加者"知道通過"餐"的世界~留學生和菜的建設~"
2019/01/08 共通信息 (公共的財產)募集神奈川國際交流財團的職員
2018/12/27 學術文化交流 為坐談會"栩栩如生由於外國人政策和多文化社會的未來~神奈川一起"募集參加者!
2018/12/26 多文化共生 多種語言支援中心(多種語言導航器)的年末年初的營業時間
2018/12/26 40周年 刊登了"40年noayumi"第13次與"外國⼈社區的聯系"
2018/12/03 多文化共生 正做免費發放多種語言醫療問診表格的海報
2018/11/27 40周年 刊登了"40年noayumi"第12次用來"報告信息對外國人居民的行動"
2018/11/15 人才培訓 第31次青少年國際研討會(K-PIT):站立於世界的入口吧的-跳出來!高中生2018鑿開新的世界""吧募集參加者中的<截止1月14日(星期一·節假日)>
2018/11/12 40周年 刊登了"40年noayumi"第11次"人時候合作基金"
2018/11/12 多文化共生 公開了"關系到國際教室在冊學生的前進的道路的問卷調查"(2018年3月畢業生對象)的結果。
2018/11/12 共通信息 來自前輩留學生、原留學生的建議(視頻)被更新了
2018/11/03 共通信息 福原義春名譽顧問被文化有功之人選了
2018/10/17 國際、非政府組織 "神奈川市民時候合作基金"的補助事業在2018年度決定了。(在7事業扶助)
2018/10/16 共通信息 "Great Nature Tour"募集參加者
2018/09/07 人才培訓 國際·咖啡廳(第3次、特別編)10/13召開!募集參加者"神奈川裡面的印度支那難民"(老撾文化中心,越南寺廟的現場作業)
2018/08/24 共通信息 從一般社團法人橫濱市醫生協會領受捐獻了。謝謝支援。
2018/08/10 共通信息 發行了2017年度的年度報告。理解能要本財團的活動總體。一定請看。
2018/08/09 多文化共生 製作了外國人居民育兒支援小冊子
PAGETOP
Copyright © Kanagawa International Foundation. All rights reserved.